WNMG080408PQ-CA530

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

70.500 đ

CPMH090308HQ-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

101.500 đ

DNMG150408HQ-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

130.000 đ

TPMT110308XP-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

89.500 đ

VNMG160408VF-CA5525

Xuất xứ:Việt Nam

Nhãn hiệu:KYOCERA

142.500 đ

Bộ 5 dao phay ngón, phay nhôm

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

2.750.000 đ

WNMG080408PQ-CA530

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

70.500 đ

CPMH090308HQ-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

101.500 đ

DNMG150408HQ-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

130.000 đ

TPMT110308XP-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

89.500 đ

VNMG160408VF-CA5525

Xuất xứ:Việt Nam

Nhãn hiệu:KYOCERA

142.500 đ

WNMG080404CQ-CA5525

Xuất xứ:Japan

Nhãn hiệu:KYOCERA

79.500 đ

Inox Drill-Ø26

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

3.975.000 đ

Inox Drill

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

1.549.000 đ

Khoan carbide 50D

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

10.890.000 đ

Khoan carbide 40D

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

7.529.000 đ

Khoan dài 315mm

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

429.000 đ

Khoan dài 750mm

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

5.650.000 đ

NOS13.5-2

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: NACHI

848.000 đ

Nachi 5MSPA 1.0

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: NACHI

302.000 đ

PDS040

Nhãn hiệu: WIDIN

670.000 đ

COSD 3.0

Nhãn hiệu: NACHI

60.000 đ

GSDD0200

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

79.000 đ

WNMG080408PQ-CA530

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

70.500 đ

CPMH090308HQ-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

101.500 đ

DNMG150408HQ-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

130.000 đ

TPMT110308XP-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

89.500 đ

VNMG160408VF-CA5525

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: KYOCERA

142.500 đ

WNMG080404CQ-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

79.500 đ

WNMG080408WQ-CA5525

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

79.500 đ

DNMG150404HQ-TN6020

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

113.500 đ

CNMG120408 NGE AC820P

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: SUMITOMO

82.000 đ

TCMT110208 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

106.000 đ

DCMT11T304 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

157.000 đ

CCMT09T304 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

146.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón, phay nhôm

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

2.750.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón phay thép

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

2.525.000 đ

Bộ 4 dao phay ngón, phay thép

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

1.500.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón Inox

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

3.160.000 đ

Phay ngón cầu siêu cứng

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: Union Tool

1.089.165 đ

Phay ngón 4 me siêu dài

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

3.039.000 đ

Phay ngón cầu siêu dài

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

1.349.000 đ

Phay ngón siêu dài

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

1.389.000 đ

SDKN1203AEN VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

142.000 đ

SDKN42M-SUMITOMO

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: SUMITOMO

88.000 đ

SOMT100420ER-GM/PR1535

Nhãn hiệu: KYOCERA

133.000 đ

LOMU100404ER-GM/PR1510

Nhãn hiệu: KYOCERA

165.000 đ