Bộ 5 dao phay ngón, phay nhôm

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

2.750.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón phay thép

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

2.525.000 đ

Bộ 4 dao phay ngón, phay thép

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.500.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón Inox

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

3.160.000 đ

TG100U-M28x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.405.000 đ

TG100U-M27x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.405.000 đ

TG100U-M27x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.405.000 đ

TG100U-M26x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.135.000 đ

TG100U-M24x2.0

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.045.000 đ

TG100U-M24x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.045.000 đ

TG100U-M22x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

1.155.000 đ

TG100U-M20x1.5

Xuất xứ:Germany

Nhãn hiệu:Hartner

819.000 đ

Inox Drill-Ø26

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

3.975.000 đ

Inox Drill

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

1.549.000 đ

Khoan carbide 50D

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

10.890.000 đ

Khoan carbide 40D

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

7.529.000 đ

Khoan dài 315mm

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

429.000 đ

Khoan dài 750mm

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

5.650.000 đ

NOS13.5-2

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: NACHI

848.000 đ

Nachi 5MSPA 1.0

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: NACHI

302.000 đ

PDS040

Nhãn hiệu: WIDIN

670.000 đ

COSD 3.0

Nhãn hiệu: NACHI

60.000 đ

GSDD0200

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

79.000 đ

CNMG120408 NGE AC820P

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: SUMITOMO

82.000 đ

TCMT110208 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

106.000 đ

DCMT11T304 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

157.000 đ

CCMT09T304 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

146.000 đ

CCMT060208 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

99.000 đ

VNMG160408 VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

189.000 đ

SNMG120408-MA VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

146.000 đ

TNMG160408-MA VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

125.000 đ

WNMG080408-MA VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

125.000 đ

DNMG150408-MA VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

172.000 đ

CNMG120408-MA VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

125.000 đ

DNMG150408PP-CA515

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: KYOCERA

105.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón, phay nhôm

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

2.750.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón phay thép

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

2.525.000 đ

Bộ 4 dao phay ngón, phay thép

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

1.500.000 đ

Bộ 5 dao phay ngón Inox

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: Hartner

3.160.000 đ

Phay ngón cầu siêu cứng

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: Union Tool

1.089.165 đ

Phay ngón 4 me siêu dài

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

3.039.000 đ

Phay ngón cầu siêu dài

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

1.349.000 đ

Phay ngón siêu dài

Xuất xứ: Germany

Nhãn hiệu: CERATIZIT

1.389.000 đ

SDKN1203AEN VP15TF

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: MITSUBISHI

142.000 đ

SDKN42M-SUMITOMO

Xuất xứ: Japan

Nhãn hiệu: SUMITOMO

88.000 đ

SOMT100420ER-GM/PR1535

Nhãn hiệu: KYOCERA

133.000 đ

LOMU100404ER-GM/PR1510

Nhãn hiệu: KYOCERA

165.000 đ