Một số công thức thông dụng trong gia công

  • Đăng bởi: admin
  • Chuyên mục: Tài liệu kỹ thuật

1. Tính công suất

2. Tốc độ và bước tiến dao trong gia công tiện

3. Thời gian gia công và độ nhám bề mặt(lý thuyết)

4. Công thức tính tốc độ cắt cho Phay

5. Tính bước tiến trên răng - Phay

6. Tính bước tiến bàn - Phay

7. Tính thời gian gia công - Phay

8. Tính công suất phay